فردا صبح می‌خواهم بروم الکی کنکور بدهم... شنبه شب هم می‌روم سمنان... يک‌شنبه هم می‌روم مشهد... اه!... ديگه آدم منشی و مديربرنامه‌هایش را که با هم بفرسته مرخصی خودش بايد برنامه‌هاش را اعلام کند... می‌بينمتون

/ 0 نظر / 3 بازدید