تظاهرات در بازار تهران

دوستی از خارج از کشور در یک ارتباط آنلاین از من پرسید: امشب در تهران چه خبره؟
گفتم:‌نمی‌دونم.
گفت:‌ به من گفتند که قراره بازاری‌های تهران امشب به خاطر بنزین در بهارستان تظاهرات کنند.

عجیبه؟ تظاهرات شبانه در بازار تهران؟ آخه مگه صبح را ازشون گرفتند که می‌خوان شب تظاهرات کنند؟
باید منتظر ماند و دید آیا اتفاق خاصی در بهارستان می‌افتد یا نه؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
نادره

دروغ که شاخ و دم نداره بازار تهران ساعت 4 تعطیل میشه از بس که موسوی دروغ تحویلتون داده همتون دروغگو شدین. همکاراتون بازاری هارو تهدید کرده بودن که اگه تعطیل نکنید میاییم آتیش میزنیم . امروز عصرم داشتن بنزین میبردن که بازار تهرانو آتیش بزنن ولی پلیس دستگیرشون کرد. دروغگوهای بزرگ همه تون مثل موسوی دروغگو و خبیث هستین