سنگ در دست دیوانه

 

از وقتی این منشور آقای کورش وارد ایران شد، نگرانی‌های معمول من دوچندان شد. فکرهای خطرناکی از ذهن من رد می‌شود که مو به تن هر انسان وطن‌پرستی سیخ می‌کند. از وقتی منشور وارد شد، لحظه‌شماری می‌کنم این چهار ماه به سرعت بگذرد و تمام شود. نقدترین آرزویی که اکنون دارم این است که این چهار ماه در یک 24 ساعت خلاصه شود و تمام.
البته یک امید هم ته دل من وجود دارد؛ اینکه انگلیسی‌ها سر دولتِ زحمتکش ما را کلاه گذاشته باشند و منشوری تقلبی و مشابه را به این سرزمین هردمبیل فرستاده باشند.
* * *
همه شنیده‌ایم که یک دیوانه سنگی در چاه انداخت که هزار عاقل از درآوردن آن عاجز ماندند. بخواهیم و نخواهیم اکنون سنگ در دست دیوانه است و او لبه چاه ایستاده ...

/ 5 نظر / 26 بازدید
آرمین نصیری

شعرم میشد کردشا [نیشخند] از وقتی منشور کورش وارد ایران شد نگرانی‌های معمول من دوچندان شد فکرهای تاریکی از ذهنم پر میزد که مو به تن هر وطن‌پرستی سیخ میکرد ...

سارا

من اتفاقا به اینکه این منشور تقلبی باشه فکر کردم البته اگر واقعی باشه امیدوارم به خیر بگذاره

مانا

وای راستی راستی من رو هم به فکر فرو بردید.....

محسن

نترس...