امروز و فردا هم صدایی در حمایت عادل فردوسی پور شنیده نمی شود

"شبکه بدون ساختار فعالان اجتماعی ایران"، از هفته قبل قرار گذاشتند که حمایت خود از عادل فردوسی پور را دوشنبه شب با ارسال 5 میلیون پیام کوتاه به برنامه 90 اعلام و علنی کنند. این "قرار خلاقانه" با تابلوی "کارگران مشغول کارند"ِ وزارت ارتباطات محقق نشد. البته از قبل هم معلوم بود به دلیل تبعات امنیتی و اجتماعی ای که این قرار خلاقانه برای نظام در پی داشت، عملی شد آن غیرممکن است. بالاخره علنی شدن اتحاد 5 میلیون ایرانی برعلیه یک تصمیم دولتی از رسانه ملی، پیامدهای بدی برای نظام و البته پیامدهای خوبی برای عرصه مدنی ایران داشت و این هر دو، به هیچ وجه مطلوب دلسوزان نظام نیست. به همین دلیل پیام های کوتاه، به مقصد نرسید که البته اگر هم می رسید، قطعا آمار صحیح آن به همان مصالح امنیتی اعلام نمی شد.

"شبکه بدون ساختار فعالان اجتماعی ایران"، پس از آن دوشنبه سرد و بغض آلود، تصمیم گرفت دست از تلاش نکشد و برای علنی شدن اعتراضهای خود از سکوهای ورزشگاه ها استفاده کند. قرار بر این است که امروز و فردا تماشاگران به حمایت از عادل فردوسی پور و برنامه نود بپردازند و امید دارند صدای آنها از گیرنده های تلویزیونی به گوش ایرانیها برسد. این اقدام هم همانند اقدام قبل، خلاقانه و مدنی است اما...

همان ها که دستور دادند سیستم دریافت پیام کوتاه برنامه نود، ناگهان خراب شود، قطعا امروز صبح نوچه هایشان را فرستاده اند تا دم و دود لیدرهای آبی و قرمز را ببینند. من همانطور که ظهر روز دوشنبه پیش بینی کردم، آن شب هیچ اس.ام.اسی به نود نمی رسد، امروز هم پیش بینی می کنم، هیچ صدای قابل شنیدنی از سکوها به گوش نمی رسد. بالاخره خریدن چهاربوقچی بی سواد خرج زیادی روی دست دلسوزان نظام نمی گذارد. اگر حتی چند تماشاگر عضو "شبکه بدون ساختار فعالان اجتماعی ایران" هم تلاش کنند تا از فیلتر لیدرها عبور کنند و شعارهایشان را فریاد بزنند، همان افرادی که دوشنبه شب ناگهان سر از استودیوی 14 درآوردند و در گوش عادل نجواهای امنیتی کردند، مانع پخش صدای شعارهای هوادار نود و فردوسی پور می شوند.

/ 0 نظر / 15 بازدید