زندگی شيرين می‌شود...

 

آخ که نمی‌دونيد امروز برای من چه روزيه...!
امروز يک هفته از بهترين روز زندگی من گذشته. من؛ نه، ما هفته پيش در چنين روزی زندگی مشترکمان را پس از مدتهای مديد با هيجان بسيار زياد و فراموش‌نشدنی شروع کرديم.
جا دارد از تمام عزيزانی که در پشت و جلوی صحنه ما را ياری کردند؛ قوت قلب دادند؛ راهنمايی کردند؛ مسخره کردند؛ سخت گرفتند؛ گير يک پيج تا سه پيچ دادند و خلاصه برای تمام طول عمر بر سر من منت گذاشتند و کاری کردند که من به بزرگترين گنج زندگی‌ام برسم، صميمانه تشکر می‌کنم...

/ 0 نظر / 3 بازدید