اهمیت سئوال امنیتی

برای یک اینترنت باز، هیچ دردی بزرگتر از گم کردن یک رمز عبور نیست.

پس از مدتها که رمز عبور یکی از ایمیلهایم را گم کرده بودم، در کمال ناامیدی به سراغ سئوال امنیتی رفتم. راستش من هیچ وقت این سئوال را جدی نگرفته بودم. اما وقتی جواب سئوال را صحیح وارد کردم و توانستم فرصت ثبت یک رمز عبور جدید را به دست بیاورم، به اهمیت این سئوال و البته سایر اطلاعاتی که در زمان ثبت آدرس اینترنتی ارایه می دهیم، پی بردم.

از به دست آوردن دوباره این آدرس چنان خوشحال شدم که دوست داشتم بپرم و روی ماه جی-میل را ببوسم.

/ 0 نظر / 2 بازدید