حیف!

سه‌شنبه این هفته همزمان دو تا امتحان دارم. پنجشنبه هم یکی. دوتای اول آمار در علوم اجتماعی است که با حفظ احترام خالصانه و عاشقانه نسبت به علوم اجتماعی‌اش، از آمارش متنفرم و تا حالا هرچی از دهان مبارکم در می‌آمده نثار نویسندگان کتابها و استادها و ... کرده‌ام. پنج‌شنبه هم امتحان جمعیت‌شناسی دارم. اگر نمره بیارم، دیگه امتحان ندارم و می‌رم توی فصل پایان‌نامه و بعد مدرک به دردنخور و بی‌مصرف کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی توسعه شهری.

حیف از این عمر ارزشمندم که گذاشتم پای این مدرک و این درس... حیف!

/ 2 نظر / 2 بازدید
شهاب

اگه اين عمر رو پای درس نمی ذاشتی چی کار می کردی ؟

آذر

اگه ديگه از اين چرت و پرتها بگی نه من نه تو