دارم يک کتاب می‌خوانم به نام تجربه مدرنيته اثر مارشال برمن. خيلی باحال است. الان در فصلی هستم به عنوان فاوست گوته؛ تراژدی توسعه و رشد. خيلی خوشحالم از اينکه وقت کردم اين کتاب را بخوانم.
روی جلد کتاب جمله‌ای است از کارل مارکس؛ هر آنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به هوا می‌رود.
در اين فصلی که الان دارم می‌خوانم، نويسنده مروری دارد بر اثر جاويد گوته؛ فاوست.
فاوست آنجا که پی می‌برد مهمترين و حياتی‌ترين مسئله، ادامه دان به حرکت است، می‌گويد:
اگر درجا بايستم، برده‌ای خواهم بود.
و آنجا که می‌فهمد نکته اساسی خودِ فرآيندِ جرکت است، نه نتيجه آن می‌گويد:
محک و معيار مرد فعاليت بی‌وقفه است. (البته اين حکم برای تمام آدمهاست؛ نه فقط مردها.)

/ 1 نظر / 2 بازدید
کمی آزادی

خوب است بيشتر از محتوای کتاب های جدی و خوبی که می خوانيد بگوييد.