شیرینی می دهم اگر...

با خودم قرار گذاشتم اگر یکی از نامزدهای انتخابات مجلس در شیراز رای نیاورد برایش شیرینی بخرم و ارسال کنم. یک نامه هم روی شیرینی می گذارم و می نویسم: از اینکه شما به عنوان نماینده مردم شیراز به مجلس راه پیدا نکردید بسیار خوشحالم.
فکر می کنم اگر یکی از 4 کرسی شیراز در مجلس خالی باشد، خیلی بهتر از این است که چنین فردی روی آن بنشیند. این شخص محترم کسی نیست جز دکتر سیدمحسین خادمی. از سوابق این فرد همین بس که رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در فارس بوده است. یعنی چی؟ یعنی رایهای رئیس دولت نهم در فارس را این فرد سازماندهی و جمع آوری کرده است.
امشب ناخواسته سر از مقابل ستادش در آوردم. حدود 50 جوان با قیافه های جالب آنجا بودند. چند آمپلی فایر با صدای بسیار بلند آهنگ های "یار دبستانی من" و "ای ایران، ای مرز پرگهر" را پخش می کردند. یادم افتاد که همزمان با پخش این سرودها از ستاد یار نزدیک احمدی نژاد در فارس، تعدادی از دانشجویان دانشگاه های شیراز با دستور مدیران دولت نهم در زندان هستند. خیلی ناراحت بودم. خواستم بروم جلو و مستقیم توی چشمشان نگاه کنم و با پوزخند بگویم: جمع کنید این بساط متظاهرانه را...
این آقای خادمی، نام خود را از نظر گرافیکی چنان طراحی کرده است که از دور خاتمی به نظر می رسد و این اوج ضعف و البته دورویی است. یا زنگی زنگ یا رومی روم... اگر از مردان احمدی ن‍ژاد هستی پس چرا سعی می کنی خودت را به خاتمی بچسبانی و اگر می دانی مردم به خاتمی اقبال نشان می دهند پس چرا پشت احمدی نژاد را ول نمی کنی...
فکر کنم اگر نامبرده موفق به ورود به ساختمان بزرگ میدان بهارستان تهران شود شیرازیها مجبورند علاوه بر دروغها و مسخره بازیهای احمدی نژاد، هنرنمایی های دکتر خادمی را نیز تحمل کنند.
واقعا با ورود ایشان به مجلس فارس چند ده سال به عقب برخواهد گشت. امروز که مدیران کوته فکر، بی تجربه و پرادعای فارس،‌ کمر استان را به خاک مالیده اند و روزها را بی هیچ برنامه روشن و هدفمندی از پی یکدیگر می گذرانند؛‌ همین کم بود که دوست احمدی نژاد هم به مجلس برود تا پشت مدیران بی عرضه فارس گرمتر از قبل شود.
خدایا... یعنی چنین خواهد شد که من هفته آینده یک جعبه شیرینی برای آقای دکتر محسن خادمی ارسال کنم.

/ 2 نظر / 9 بازدید
آذر

چه عرض کنیم. متاسفانه عدم شناخت مردم از عقبه آدمها موجب می شه چنین آدمهایی اتفاقا راحت تر و زودتر برن مجلس. امیدوارم این حدس من در مورد شخص مذکور غلط از آب در بیاد. چون من واقعا تحمل ندارم توی مجلس هشتم هم آدمهای پست و حقیری برن که ته مانده لیوان آب رئیس جمهور را سر می کشند.

مرضیه

سلام آخر شیرینی پست کردید واسش؟[نیشخند]