چرا [احتمالا] رای می‌دهم؟ - سه

می‌خواهم رای بدهم که بتوانم اعتراض کنم.

اگر رای ندهم وجدانم اجازه نمی‌دهد فردای انتخابات در مقابل تمامیت‌خواهان با صدای بلند فریاد بزنم. اگر رای نداده باشم، خودم را «رفیق نیمۀ دوم راه» می‌بینم و من دوست ندارم رفیق نیمه‌راه باشم.

فکر می‌کنم کسی که رای نداده باشد، خواسته یا ناخواسته، صدایش در اعتراض‌ها کوتاه‌تر از کسی‌ست که رای داده است. می‌خواهم صدایم بلند باشد؛ خیلی بلند.

/ 0 نظر / 21 بازدید