ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا...

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا دولت کریمه نهم جلوی ملت شهید پرور خیط شود.
در پی پیش بینیهای هواشناسی که دمای امروز تهران را ۱۱ درجه زیر صفر اعلام کرده بودند، دولت خدمت گزار به دلیل سردی بیش از حد هوای تهران دو روز را پشت سر هم تعطیل اعلام کرد اما ...
صبح امروز یک آفتاب که جون می داد برای پیاده روی و قدم زدن، در شهر تهران گسترده شد تا طبیعت هم بیزاری خود را از دولت نهم اعلام کند.

1662.jpg


هوا خیلی خوب است و آفتاب نیمه گرم زمستانی تهران را فراگرفته است... تا کور شود هر آنکه نتواند دید...

/ 1 نظر / 2 بازدید
آذر

؛ تا کور شود هر آنکه نتواند ديد؛ يعنی چی؟