برداشت آزاد

همسایه ملانصرالدین آمد دم در خانه ملا و گفت: ملا! خرت را بده، می خوام یک بار کوچک جابه جا کنم.
ملا هم آهی کشید و گفت: حیف شد! خرم در خانه نیست وگرنه حتما می دادم خدمتتان.
در همین لحظه خر ملا، از درون طویلۀ خانۀ ملا عرعر کرد.
همسایه با تعجب به ملا گفت: تو می گویی خرم در خانه نیست اما صدای عرعرش می آید.
ملا دستش را به کمر گرفت و چشم نازک کرد و گفت: آدم حسابی، تو حرف من را که سالهاست همسایه تو هستم قبول نمی کنی اما عرعر یک خر نفهم را قبول می کنی؟
***
مسئولیت هرگونه برداشت برعهده خواننده است

/ 4 نظر / 3 بازدید
یکی

هر مسوولیتی بر عهده نویسنده وبلاگ است نه خواننده ... لعنت به این تهران خراب شده که آدم نمی تونه بعد از دو سال زندگی یه دوست همشهریش رو یه دقیقه ببینه.... از راه نه چندان دور هم دوستت دارم هم می بوسمت

مهدی

حمید رفتی تهرون دیگه مثل ادم ها نمی نویسی . چی شده - عر عر می کنی - پسر نمک نشناس تو رفتی تهرون برای درس خوندن و کار کردن یا رفتی سیاسی بشی . پات برسه تو شیراز جفت پاهات و قلم می کنم . من بچه گلکوب هستم . از خوش مزه بازی ها در نیاز . مثل بچه ادم بنویس.

پ . ح

به خدا من برداشت سیاسی نکردم اما اینقد خندیدم که چشام سیاهی رفت . بمن هم سری بزن با اجازه لینکت می کنم