امروز فاحشه پيری را ديدم که مانتو قرمز تندی پوشيده بود و با چشمان خود حريصانه مردان را به خويش فرامی‌خواند.

/ 0 نظر / 2 بازدید