همه سر ما کلاه می گذارند

چند شب پیش مهمان مدیر یکی از کارخانه های بزرگ و معتبر کشور بودیم. رابطه آشنایی و دوستی ما به حدود چهارده سال قبل برمی گردد که همسایه بودیم و من دوست صمیمی پسرش بودم. این آقای مدیر فردی بسیار سخت کوش، منظم، آینده نگر و اهل فکری است. سواد سیاسی، ادبی و اقتصادی فوق العاده ای دارد و به اکثر کشورهای دنیا نیز سفر کرده است.
من همیشه از هم صحبتی با ایشان لذت می برم و سعی می کنم تا می توانم آقای مدیر را به حرف وادارم تا اطلاعات و تجربه های بیشتری به دست بیاورم.
در شب مذکور بعد از شام شروع کردم به سئوال پرسیدن. پرسیدم و پرسیدم و پرسیدم تا رسیدم به این سئوال که "من شنیدم پروتون در حاشیه قراردادش با سایپا توانسته با مهارت خاصی سر ایران را کلاه بگذارد، درست است؟" نگاهی از بالای قاب عینکش به من کرد و با پوزخندی که از بس تلخ بود، روی لبش نیامد گفت: در این دنیا هر کشوری که طرف معامله ایران می شود، سر ما کلاه می گذارد. چه خریدار باشد و چه فروشنده. ما به همه باج می دهیم. از عراق و افغانستان گرفته تا کشورهای سطح اول اروپا. پروتون و مالزی که جای خود دارد. ما برای اینکه نشان دهیم در دنیا طرف حساب یک کشور دیگر هستیم، با باج دادن و ضرر کردن کشورهای دیگر را منتفع می کنیم تا پای میز مذاکره با ما بیانیند. تا بعد بتوانیم بادی به غبغب بیاندازیم و بگوییم ما با اکثر کشورهای دنیا معامله داریم و در تحریم نیستیم. اصل قضیه این است که آنها از تحریم بودن ما به نفع خود امتیاز جمع می کنند. حالا ما بیاییم و هی داد بزنیم: ما تحریم نیستیم... ما با دنیا ارتباط تجاری داریم...

/ 2 نظر / 3 بازدید
آذر

در کشوری که رئیس جمهورش هاله نور می بینه و وزیر نور خدا و دست فاطمه زهرا در مجلس را حس کرده چه انتظاری داری به این نتیجه رسیدم که باید بی خیال همه چیز شد بی خیال بی خیال وگرنه شنیدن برخی حرفها از این مردان کوچک و ابله مردن دارد به خدا مردن

حجت

ای بر پدرش لعنت که میگه تحریمها بر ما اثری نداره . [عصبانی]