ثانيه‌هاي تلخ

سال نو شد اما باز هم مثل هميشه بهانه براي تلخ شدن ثانيه‌هاي عبور فراهم بود.
امسال به طور يقين سال خوبي براي ما خواهد بود... سالي سبز و شيرين.

/ 1 نظر / 2 بازدید
ياسين

سلام دوست عزيز بيا که به روزيم ، با آپ جديد در سال جديد سال جديد ان شاءالله بهتر از سالهای قبل ميشه ، البته اگه خودمون بخواهيم سالي سبز و شيرين. منتظرم