بحران آفرینی مخملین توسط دولت نهم

1- "برق شما هم می رود؟" این سئوالی است که در هفته های گذشته اکثر ایرانیان ساکن شهرهای بزرگ از یکدیگر می پرسند و بلافاصله بعد از آن، هم سئوال کننده و هم جواب دهنده شروع به بد و بیراه گفتن به مسئولان و دولتمردان می کنند. قطعی برق در شهرهای بزرگ ایران موج گسترده و غیرقابل بازگشتی از نارضایتی را در جامعه شهری بلند کرده است.
بین دولت نهم و این موج نارضایتی چه رابطه ای وجود دارد؟
2- چند روز پیش که با وحید و ماشینش از تهران به سمت شیراز راه افتادیم، برای استراحتهای بین راهی توقفهای کوتاهی در چند روستا داشتیم. من از این فرصت استفاده کردم و با روستایی ها گپ زدم. در تمام اظهارنظرهای مردم روستا، رضایت و اعتماد خاصی نسبت به احمدی ن‍‍ژاد و دولتش موج می زد. مردم به من خانه های در حال ساخت را نشان می دادند و می گفتند: "اینها را با وامهای دولت ساختیم." آنها عقیده داشتند دولتهای قبل هیچ کدام تا این حد به روستاها و روستایی ها توجه نکرده اند. روستایی ها از سفرهای استانی رئیس دولت نهم خیلی راضی و خشنود بودند.
3- دولت نهم که می داند موفقیتش در انتخابات آتی تنها و تنها در گرو عدم مشارکت مردم شهرهای بزرگ در انتخابات است، در پس پرده با مدیریت منابع انرژی سعی دارد نارضایتی از دولت را تا حدی بالا ببرد که به مرز ناامیدی سیاسی برسد. آنها بعد از بحران گاز در زمستان سرد سال گذشته، بحران برق را در تابستان ایجاد کرده اند تا شهرنشینان را خسته و بی انگیزه کنند. به نظر می رسد این بازی دولت نهم با نزدیک شدن به انتخابات خرداد 88 بیشتر و بیشتر شود. به خصوص اینکه مدیران وزارتخانه های نیرو و نفت در اظهارنظرهای چند هفته اخیر خود، پیش درآمدهای خفیفی برای بحران انرژی در زمستان پیش رو اجرا کرده اند. اگر افزایش قیمت مسکن و گرانیهای وحشتناک چند ماه گذشته را نیز به بی برقی های اخیر اضاف کنید، یک قطعه از پازل انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری کامل می شود.
دولت نهم که می داند در صورت مشارکت مردم شهرهای بزرگ پایتخت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو،‌ شانس موفقیتشان به کمتر از 15 درصد می رسد، سعی دارند با "بحران آفرینی مخملین" مردم را ناامیدتر از قبل کنند. از سوی دیگر آنها با سوق دادن بدون برنامه منابع مالی دولت به سمت روستاها، خود را به قهرمان تمام دوران روستاییان ساده دل تبدیل می کنند. لازم به ذکر است که سفرهای استانی دولت در سال آخر فعالیتش شدت گرفته و بریز و بپاشهای خارج از مصوبه های مجلس و برنامه های پنجساله به اوج خود رسیده است. در چنین شرایطی پیش بینی نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری، کار سختی نیست؛ دولت نهم در سه حرکت پیروز انتخاباتی می شود که خودش برگزار می کند.
گام اول: کم کردن میزان مشارکت مردم شهرهای بزرگ در انتخابات با افزایش فشار بر جامعه شهری
گام دوم: جذب آرای مردم روستاها و شهرهای کوچک با سفرهای استانی و اعطای وامها و تسهیلات وی‍ژه
گام سوم: معامله قدرت با نهادهای خاص که آرای سازمان دهی شده میلیونی دارند.
به نظر من اگر بزرگان نظام مانع طرح های نارنجی و مخملین احمدی ن‍ژاد نشوند، باید چهار سال دیگر "دولت علم گریز و برنامه ستیز نهم" را تحمل کنیم.

/ 4 نظر / 2 بازدید
زاهد خلوت نشین

نه ،‌خوشم اومد . اگه مي خواي توام خوشت بياد يه سر به من بزن . نمي دانم چرا احمدي نژاد را كه مي بينم ياد شعر يكي از اساتيدم مي افتم كه مي گفت خريت به حد نهايت رسيد !! به من سر بزني خوشحال مي شم و مي شي . . .

مرضیه

خيلي با صفا بود.................كاش تو شهروند چاپ مي شد.................

محمد

منم دوس داشتم

محمد