ديشب از مشهد و جشنواره نشريات دانشجويی آمدم تهران... روزهای خوبی بود؛ هرچند يکی، دو مورد احمق‌بازی و بچه‌بازی‌ در آورم که هنوز خودم هم پشيمانم... حالا کو تا من بزرگ شوم و اين چيزها را بفهمم؟
آخرين روزی که در مشهد بوديم خيلی به من چسبيد و برام يک روز فراموش‌نشدنی بود، چون باز هم مزه شيرين زندگی را حس کردم... 05.gif
انتخابات انجمن صنفی نشريات دانشجويی روز جمعه برگزار شد که من در کمال ناباوری اول شدم... نمی‌دانم چطور اين اتفاق افتاد06.gif
       http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-501428
روز آخر هم که اختتاميه برگزار نشد و جايزه‌ها را ندادند ولی خوب دانشجو در بخش نشريات اجتماعی اول شد... من در بخش مصاحبه مثل دور قبل سوم شدم... مهدی معتضديان هم در بخش طرح و کاريکاتور دوم شد... به خاطر اول شدن دانشجو خيلی خوسحالم... خيلی...

/ 0 نظر / 3 بازدید