می‌دونی؟ اينکه می‌گن کسی از توی دل هيچکس ديگری خبر نداره درست است. من وقتی دلم درد می‌گيره، شکمم باد می‌کنه ......... توی اين هفته گذشته شکمم خيلی خيلی گنده شده بود ..... همه می‌گفتند: حميد ماشاالله شکمت گنده شده‌ها. غافل از اينکه توی اين دل چه خبر است .... !!!!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید