سه‌شنبه بد

صد و سی و هفت (137) واحد پاس کرده بودم و مونده بود همین 3 واحد آخر؛ زمین شناسی مهندسی. هر کاری می کردم پاس نمی شد. شاید 5 بار این درس لعنتی را گرفتم اما نمی شد که نمی شد.
اما بالاخره با هر بدبختی هم که شده بود، تمومش کردم و لیسانس را گرفتم.
یادمه قبل از اون هم، درس هندسه بود که دیپلم گرفتن را برام سخت کرده بود.
مثل اینکه من در هر مقطع تحصیلی باید یک لکه ننگ داشته باشم. درسی که من را زمین گیر می کرد.
حالا هم که دارم فوق لیسانس را ارواح عمه جانم تمام می کنم، درس مزخرف آمار در علوم اجتماعی زمین گیرم کرده. احتمالا فردا باز هم نمی رم امتحان بدم. اگر هم به زور مهروش برم، مطمئن باشید که می افتم.
فکر کنم فردا یکی از بدترین سه شنبه های زندگی ام باشه. سه شنبه بد.
/ 0 نظر / 2 بازدید