سردم شده ...

اينجا آدم زود، زود سردش ميشود...

دلم می‌خواهد آتشی باشد بزرگ

تا

من را به آغوش بکشد

و

من ايمان بياورم به اينکه

هنوز چيزی است که من را

                                              بسوزاند!

/ 1 نظر / 2 بازدید