برای ما آدهای احمق
فريب شيرين به از حقيقت تلخ

ديشب اصلا حال و حوصله نداشتم. در حاليکه خيلی خستم بود اما حوصله خوابيدن را هم نداشتم. به قول خودم گلمنگلی شده بودم. رفتم تا ساعت ۱ و بيست دقيقه نيمه شب فوتبال بازی کردم. بعد هم، يک کتاب روی يکی از ميزهای سالن مطالعه پيدا کردم و شروع کردم به خواندن؛ ديوار. داستانهای کوتاه نويسندگان اروپايی که صادق خان هدايت ترجمه کرده بود. يک جمله از پوشکين در داستانی از چخوف بود که حماقت و ساده‌لوحی ما آدمها را به خوبی نشان می‌دهد:
فريبی که ما را خرسند کند، بيش از صد حقيقت برايمان ارزش دارد.
کتاب را تا ساعت ۳ و نيم تمام کردم ولی الان ۲ کتاب ديگر را هم به صورت نيمه‌کاره در دست دارم؛ گزارشگری کاربردی و يک کتاب از انقلاب کوبا. قبل از اين هم کتاب نظريه رفاه و تخيل در روزنامه‌نگاری را خواندم که البته اولی را مجبور شدم به خاطر سخت بودنش دو بار بخوانم.

 
اگر می‌خواهيد بيشتر از اين من را شرمنده محبت خودتون کنيد،
يادداشتهای ديگر را هم بخوانيد...

/ 0 نظر / 2 بازدید