چرا [احتمالا] رای می‌دهم؟ - یک

می‌گویند در کوه‌های یونان (که دروازه ورود پناهندگان و مهاجران غیرقانونی به اروپا است) دوربین‌هایی وجود دارد که در هفته فقط چند دقیقه خاموش می‌شود. آنهایی که دست از جان شسته‌اند و خانه و کاشانه خود را رها کرده‌اند و برای رسیدن به رویای آزادی و زندگی بهتر به صورت قاچاق راه اروپا را در پیش گرفته‌اند، روزها و ساعت‌ها در دل کوه‌های یونان منتظر می‌نشینند تا آن دوربین‌ها برای همان چند دقیقه خاموش شوند تا آنها بتوانند پای پیاده و به سرعت از گذرگاه‌ها عبور کنند. نظام سیاسی ایران نیز چنین وضعیتی دارد.

 

در هر چهار سال فقط یک بار، کمی (فقط کمی) کوتاه می‌آید تا نمایش دموکراسی را اجرا کند. حال این ما هستیم که آیا برای رسیدن به رویای آزادی و زندگی بهتر، از این نمایش بهره‌برداری کنیم یا نکنیم.

 

من فکر می‌کنم بهتر است از این فرصت به صورت هوشمندانه و با درک تمام واقعیت‌های تلخ نظام سیاسی حاکم استفاده کنیم. چراکه غیر از این فرصت فعلا هیچ فرصتی در دسترس نیست. اگر هست لطفا نشان دهید.

... این مطلب کامل می‌شود!

/ 0 نظر / 18 بازدید