یکی پس از دیگری

اول - طی یک اقدام نادر و دور از ذهن، دیروز و امروز، از زندگی و کار بریدم و زدم به دل علم!
دیروز و امروز همایش "کنکاش‌های مفهومی – نظری درباره جامعه ایران" در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد و من هر دو روز در این همایش شرکت کردم. حضور بسیار نشاط آور و احیاکننده ای بود. خیلی از بزرگان را دیدم و با برخی افراد که مدتها بود دوست داشتم حرف بزنم، گفتگوهایی هرچند کوتاه و سرپایی کردم. امیدوارم این نشاط و انگیزه علمی در من حفظ شود و من به خودم برگردم.

دوم - هفته گذشته ناگهان به این نتیجه رسیدم که...
وقتی هدفهای زیادی را برای خودمان مشخص می کنیم. برای رسیدن به همه آنها قبل از هر چیز باید آرام باشیم. ما می توانیم به همه آنها برسیم به شرط اینکه به سمتشان حمله نکنیم. باید آنها را یکی یکی شکار کنیم.
وقتی تعداد زیادی کبوتر روی پشت بام هستند، با دویدن به سمت آنها حتی یکی شان را هم شکار نمی کنیم. اما اگر دامهای امن و بی صدایی بگذاریم و کمی صبر داشته باشیم، می توانیم طی چند روز تعداد زیادی از آنها را سالم و زنده، شکار کنیم.
و این اشتباهی بود که من در چند سال گذشته می کردم. هدفهای دستیافتنی زیادی داشتم که به دلیل هجوم بی محابا به همه آنها، هیچکدامشان را به طور 100 درصد به دست نیاوردم.

سوم - یک نجار ماهر هیچ وقت خرده چوبهایش را دور نمی ریزد؛ چه برسد به الوارهایش.

/ 1 نظر / 5 بازدید

مثال خوبي بود دمت گرم