ابروهایم را بالا بردم...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تا حالا خیلی پیش آمده که از خودم و رفتارهایم خجالت بکشم ولی اصلا این مدل خجالت کشیدن را تا حالا تجربه نکرده بودم...

آنهایی که از در غربی نمایشگاه بین‌اللملی تهران وارد نمایشگاه می‌شوند، می‌دانند چه می‌گویم. از تاکسی که پیاده می‌شوی تا وارد سئول شوی و به سمت در ورودی بروی، شاید گیر و دارهای ذهنی‌ات و البته خیابان خلوت و آرام به تو اجازه ندهد سرت را کمی بالا بگیری و یا به خاطر بیاوری که پل عابر پیاده‌ای هم هست.

بله. من در یکی از روزهایی که عزم نمایشگاه کرده بودم، از تاکسی که پیاده شدم، بی‌توجه به پل محترم عابر پیاده زدم به قلب خیابان. در افکار خودم غرق بودم و داشتم عرض خیابان را طی می‌کردم که راننده جوان یک دستگاه خودرو پراید که با سرعت متعادل از روبرو می‌آمد، یک دست و سرش را از پنجره بیرون آورد و با دست به بالا اشاره کرد و گفت: آقا پل عابر پیاده هم هست!

ناخودآگاه لبهایم را به هم فشردم، ابروهایم را بالا بردم، گردنم را کوتاه کردم تا ارتفاع سرم کمتر شود، شانه‌هایم را بالا بردم و یک کم سرم را به سمت چپ خم کردم. آخه خیلی خجالت کشیده بودم. پراید از من دور شده بود ولی نتوانستم با صدایی افتاده و پر از شمندگی نگویم: آقا ببخشید... حق با شماست!

/ 0 نظر / 2 بازدید