1. اولین کتاب سالم را چند روزی است که تمام کردم. قرار گذاشته بودم برای جبران تنبلی سال قبل هر هفته دو کتاب بخوانم ولی شروع خوبی نداشتم. "دیدنی ها و شنیدنی های دختران" اسم کتابی است که خواندم. یادداشتی هم بر این کتاب نوشتم که در روزنامه چاپ شد. الان برای بار سوم "جامعه شناسی دینی" را شروع کردم. امیدوارم این دفعه برای بار اول تمامش کنم. بدجوری طلسم شده این کتاب. باید بشکنمش... نه... باید بخونمش.

2. امشب دارم می روم تا به یار برسم. یک هفته ای از هم دور بودیم. دلم برای مامانم می سوزه. این روزنامه لعنتی اجازه نداد بیشتر پیشش باشم. اگر ناراحت باشد، حق دارد. دوست دارم بیشتر پیششان باشم اما... خدا کند ملیحه کنکور قبول شوم و بیایند تهران. خیالم راحت می شود و زندگی شیرین.

3. ستون آنلاین روزنامه را از دیشب خودم نوشتم. یعنی امروز اولین دست پختم روی باجه هاست؛ مروری بر آخرین اخبار اینترنت ایران. ستون امشب را هم همین چند دقیقه قبل نوشتم و برای آقای دبیر تحریریه (امید) فرستادم. دوست داشتم در مورد انتصاب مهرداد خان بذرپاش و همچنین روزنامه نگاری در فارس یادداشت بنویسم که نشد. البته در مورد دوم حتما در همین هفته اقدام می کنم.

4. عزیزی به دوستی سفارش کرده: نرو این روزنامه. این روزنامه تا 20 روز دیگر تعطیل می شود.

هرچی فکر می کنم که ما چه جرمی کرده ایم که باید تا 20 روز دیگر تعطیل شویم، به نتیجه نمی رسم.

5. برای فارس نگار برنامه ها دارم... بگذارید پایم به تهران برسد. کمی آرام بشوم... بعد!

6. برنامه سال 86 را هنوز نریختیم. تازه هنوز سررسید هم نخریدم. فکرش را بکنید؛ 25 روز از سال گذشته و من بی سررسید. سالی که نکوست از ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
آذر

آهای گفته باشم به نظر من که بيشتر از يک هفته بود حالا خود دانی. نکنه داری هفته دوم عيد رو جزو روزهای با هم بودن حساب می کنی؟ کور خوندی من که از روز چهارم عيد رو تو روزهايی دوری می شمارم گفته باشم