سلام. وای اين روزها افتادم روی دنده خواب تا چشم باز می‌کنم و يک سری تکان می‌دهم دوباره خوابم می‌گيره؛ نمی‌دونم از آب و هوای تهران است یا از مزایای ماه مبارک رمضان 06.gif
جمعه که تيم برق آمده بود تهران تا با تيم پيکان بازی کند با اميد رفتيم آزادی؛ خيلی حال داد هم از اين بابت که برای اولين بار آزادی را تجربه کرديم هم از اين بابت که به قول اميد در این شهر غريب بيست، سی تا شيرازی را يکجا ديديم و دلمان يک کم باز شد. بعد از بازی هم با بچه‌های برق تا فرودگاه رفتيم و در نهایت هم خداحافظی ...
ديشب هم رفتم خانه ياسراينها. باباش و مامانش هنوز به همان خوبی قبل بودند. هر وقت آنها را می‌بينم اعتماد به نفس عجيبي پيدا می‌کنم. تا حدود ساعت ۳ امروز هم با ياسر بودم و بعد از آن رفتم دفتر روزنامه تا بحث کارم را پيگيری کنم. قرار شد تا سه‌شنبه بهم جواب بدهند نظرشان که مثبت بود اما گير تغييرات داخلی خودشان هستند.
هنوز وضع کاريم مشخص نيست. لطفاْ دعا کنيد زودتر از اين وضع خارج شوم.

/ 0 نظر / 2 بازدید