دوست دارم به آنگولا ببازيم

آه! فکرش را بکن. حالا می فهمی که آن همه هيجان برای هيچ بوده است. انسانهای کوچک می توانند به راحتی آرزوهای ملتهای بزرگ را بر باد بدهند. ما به جام جهانی رفتيم. آسان هم رفتيم. آنقدر به خودباوری رسيده بوديم که بی هيچ شکی از موفقيت حرف بزنيم. اين انگيزه مثبت و اين رشد ذهنی برای ما عامل مثبت نشد. فقط خودمان را گول زديم. آنقدر بزرگ بزرگ حرف زديم و فکر کرديم که يادمان رفت در جامعه ای زندگی می کنيم با آدمهايی کوچک در لباسهايی بزرگ.
آقای برانکو! و از شما مهمتر؛ آقای دادکان!
تشکر می کنم از اين که ملت ما را تجربه ای تازه آموختيم و به ما فهمانديد که کارهای بزرگ فقط و فقط از انسانهای بزرگ بر می آيد. ملت ما ديگر دانست که آنها که به نشانی و بوسه‌ای عقل و منطق از کف می دهند و بيمارگونه بر اشتباهات از خورشيد ظهرگاهی عيانترشان اصرار می ورزند، در کارزارهای بزرگ حقير هستند.


تيم ملی از آوردگاهی که ماهها انتظارش را می‌کشيديم بی‌دستاورد عينی بازگشته است. مربی زبان‌دراز است و مدير پرادعا. اگر امروز تيم سياه آنگولا را شکست دهيم همه واقعيتهای فوتبال دوباره پنهان می‌مانند. اين بيمارانی را که من در کسوت مدير و رئيس فوتبال ايران می‌بينم به اين راحتی به اشتباه خود اعتراف نمی‌کنند. آنها سرسوزنی موفقيت بادآورده را در پيش می‌گيرند و از بازگو کردن ايرادها و شکستهای عيان طفره می‌روند.

همه فوتبال‌دوستان دنيا در بی‌خودترين مسابقات نيز دوست دارند تيم وطنشان برنده باشد اما من در اين بازی استثنائا دوست دارم و اميدوارم تيم ملی کشورم بازی را واگذار کند تا آقای محمد دادکان که به نظر من يک فرد بيمار است، مجال توجيه نداشته باشد. اگر امروز به آنگولا ببازيم بهتر از آن است که در آينده نزديک باز هم به تفکرات مضحک رئيس چاپلوس فدراسيون فوتبال ببازيم.

/ 0 نظر / 2 بازدید