نوشتن از آن روز خیلی سخت است

نوشتن در مورد دوم خرداد خیلی سخت تر از خواندن مطلبی درمورد آن است. مردم دیگر حوصله ندارند در مورد دوم خرداد چیزی بخوانند. آنها با شنیدن نام دوم خرداد به یاد خیانتهایی می افتند که در حقشان شده است. نویسنده ها هم دیگر حاضر نیستند برای نوشتن در مورد چیزی که مردم خاطره چندان خوشی از عاقبت آن ندارند، قلم روی کاغذ بچرخانند.
وافعا چه شد که دوم خرداد بهاریمان به چنین روزی افتاد...
فردا دوم خرداد است و من می خواهم برای روزنامه یک سرمقاله بنویسم در مورد این پدیده تلخ و شیرین.
یادش به خیر!

/ 1 نظر / 4 بازدید
احسان

اگه خیانتی شده باشه تو و کسایی که تفکرشون مثل توه انجام دادن وانجام میدین.