اون روي سكه را هم ميشه ديد؟

سکه

داريم به مرز 20 هزار بازديد مي رسيم. البته اصلا ملاك خوبي نيست ولي خوب براي كمي هيجان بد نيست. امشب دارم برميگردم تهران. جلسه ها خوب بود. در همين 3 روز حدود 5 جلسه خارج از شركت و 4 جلسه داخل شركت داشتم. امروز صبح در جلسه معارفه خانم شاهي سوندي گفتيم: ما داريم به يك تركيب طلايي مي رسيم... اميدواريم. از شنبه تا الان پنجره هاي خوبي روبرويمان باز شده. اگر شرايط اجازه بده و به قول خودم: جنبه اش را داشته باشيم،‌ داريم از سمت كارهاي كوچك به سمت كارهاي بزرگ مي رويم. البته لازمه اين حركت، هكاري بچه ها است. اگر آنها وظايف جديدشان را به خوبي انجام دهند، تا 3 ماه ديگر اون روي سكه را هم خواهيم ديد.
كارهاي حسابداري تمام نشد.
مدير داخلي جديدمان خيلي خوب است.
حمزه دمش گرم است. حس آرامش به آدم مي دهد.
دبير تحريريه فارس نگار خيلي روانتر داره كار مي كنه.
دبير خبر فارس نگار هم در همين مدت كوتاه چشم همه را گرد كرده...


فكر كنم گوساله داره مي ره كه گاو بشه!

/ 0 نظر / 3 بازدید