خسته نباشی!

امروز بار چند سال پریشانی و آشفتگی را زمین گذاشت. هیچ کس به اندازه من نمی داند باری که امروز به زمین گذاشته شد، از چه پستی ها و بلندی هایی عبور کرده است. هیچ کس به اندازه من نمی داند که این بار چند مرتبه ایستاده و برگشته و باز از اول برخواسته و ادامه داده و پیش رفته.
کسی که امروز این بار را زمین گذاشت، مهربان ترین مهربان دنیاست. کسی که توان "نه" گفتن دارد اما دل "نه" گفتن ندارد. کسی که امروز این بار سنگین را زمین گذاشت، در طول مسیرش، بارهای دیگران را هم به دوش می کشید تا دیگران خسته و رنجور و تنها نمانند. کاش امروز به فداکاری هم نمره می دادند تا من با کمک نظریه ها و روشهای مختلف ثابت کنم که این بار، از پس چه فداکاریهایی به پیشگاه شما رسیده است. کاش می توانستم بلند شوم و به "هیات داوران" بگویم که این بار، چقدر ارزشمند است و به خاطر چه فداکاریهایی دیر به منزل رسیده است. دوست داشتم در مقابل تمام آنهایی که در سالن اجتماعات بودند، بایستم و اعتراف کنم که من چقدر مانع بهتر شدن این بار بودم...
***
او ایستاد و جانانه از داشته اش دفاع کرد و ما همه به او و باری که به سرمنزل رساند، افتخار کردیم.
خسته نباشی؛ مهروش بانو.

/ 3 نظر / 2 بازدید
داود

با مطلبی با عنوان هرگز نگویم خاتمی به روزم[ناراحت]

سارا

خیلی قشنک بود