نماز خواندن در زمان غصبی

یادم هست در اداره ای که پدرم سالها پیش در آن کارمند بود، هیچ گاه نماز جماعت ظهر که در تمام اداره ها مرسوم است، برگزار نمی شد و کارکنان وقت نماز که می شد برای خواندن نماز جماعت ظهر و عصر به مسجدی که نزدیک آن اداره بود می رفتند. یک بار در همان دنیای کودکی از پدرم پرسیدم چرا شما در نمازخانه اداره نماز نمی خوانید؟ پدرم هم گفت: چون می گویند زمین این اداره غصبی است و نماز خواندن در اینجا مشکل دارد. آن روز نفهمیدم که "غصبی است" و "مشکل دارد" یعنی چه؛ اما بعدها فهمیدم اگر یک نفر در مکانی که صاحبش راضی نیست، نماز بخواند بر اساس آموزه های دین اسلام آن نماز قبول نیست و آن فرد باید دوباره نمازش را بخواند.
اکنون که از آن روزها و آن سئوال دوران کودکی سالها می گذرد، یک سئوال مشابه ذهنم را به خود مشغول کرده است. آیا در دین اسلام که نماز خواندن در مکان غصبی را غیرصحیح دانسته است، نماز خواندن در زمان غصبی صحیح است؟
همه ما برایمان پیش آمده است که اگر کار اداری مان به ظهر بکشد، باید صبر کنیم تا حضرات از نماز جماعت و تعقیباتش و همچنین سخنرانی پیش نماز محترم فارغ شوند و با حدود یک ساعت تاخیر دوباره پشت میزهایشان بیایند و کارهایی را که در قبالش از دولت حقوق می گیرند انجام دهند. همیشه وقتی پشت در اداره ها منتظر تمام شدن نماز جماعت کارکنان دولت هستم از خودم می پرسم آیا نماز خواندن در زمانی که متعلق به مردم است و دولت بابت این زمان از کیسه مردم به کارمندانش حقوق می دهد، صحیح است. آیا بین مکان غصبی و زمان غصبی تفاوتی وجود دارد؟ آن فلسفه ای که نماز خواندن در مکان غصبی را مشکل دار اعلام کرده، حتما نماز خواندن در زمان غصبی را نیز مشکل دار می داند.
آیا نماز این همه کارمند دولت که در زمان غصبی خوانده می شود، صحیح است؟

/ 3 نظر / 2 بازدید
محمد

دولت با این ژیش فرض که کارمندان موقع ظهر نماز می خوانند به آن ها پول می دهد و آن زمان جز’ کارشان نیست. و اصلاَ‌ شما موقع نماز آن جا چه کار می کردید؟‌شما هم می رفتید نماز می خواندید [عینک]

حجت

ای ول خوشمان آمد . به خوب نکته ای اشاره کردی . [لبخند]