حرف نزن – نشان بده

از اولین چیزهایی که در ابتدای ورود به کار رسانه به هر کسی یاد می‌دهند، «سبک‌های خبرنویسی» است؛ هرم وارونه، تاریخی و تاریخی با لید. توصیه هم می‌کنند که هرم وارونه بنویسید؛ به این دلیل و آن دلیل.

اما در کتاب «نرم خبر و سخت خبر» علم مخالفت با هرم وارونه بلند شده است. «دلیل اینکه بسیاری از گزارشگران همچنان به دیوارهای لیز هرم وارونه چسبیده‌اند این است که تنبل و بی‌کفایت هستند. به نظر می‌رسد برخی از گزارشگران دوست دارند مانند یک ربات برنامه‌ریزی شده با مغزی یک‌سویه باشند و اخبار را تنها از زاویه محدودی که در مدرسه‌های قدیمی فراگرفته‌اند ببینند.»

این کتاب که چهارنویسنده دارد و با زیرعنوان خبرنویسی پیشرفته توسط محمدرضا نوروزپور ترجمه شده است، به مخاطب تلنگر می‌زند که با ورود به دنیای اینترنت و سرعت بالای انتشار اخبار و البته تکثر فزاینده رسانه‌ها خبرنویسی به سبک هرم وارونه خریداری ندارد. خبر را باید با انگیزه و انرژی نوشت و به خواننده احترام گذاشت. در این کتاب توصیه می‌شود: «حرف نزن – نشان بده.»

در بخشی از کتاب که به اهمیت لید در خبرنویسی اشاره می‌شود، آمده است: «لید شما شبیه یک کارناوال است که می‌گوید: هی، از کنار من رد نشو. بایست و مرا بخوان.»

خواندن و داشتن کتاب «نرم خبر و سخت خبر» برای تمام کسانی که در این دوران روزنامه‌نگاری می‌کنند، ضروری است. کتاب سرشار از مثال‌هایی است که نگاه، دنیا و قلم هر روزنامه‌نگار سنتی‌ای را هم عوض می‌کند؛ البته به شرط آنکه بخواهد.

/ 0 نظر / 32 بازدید