اشتباه مرغی "جهان صنعت"

در روزنامه و روزنامه نگاری تلخ ترین لحظه زمانی است که تیتر اول یک صفحه اشتباه تایپی داشته باشد. در این شرایط آدم خیلی ناامید می شود. دوست دارد زودتر زمان بگذرد و هر ساعت به اندازه چندین روز جلو برود.
بچه های روزنامه جهان صنعت دیروز چنین تجربه تلخی را داشتند...

 

البته این احتمال هم وجود دارد که گرانی وحشتناک قیمت مرغ حال آنها را گرفته است و بر کارشان تاثیر گذاشته.

/ 0 نظر / 2 بازدید