دیگه چیزی نمونده... یعنی تموم میشه؟

/ 3 نظر / 2 بازدید
سروش

تحلیل عجیبی است این که بگوییم دولت نهم عمدا سعی در ایجاد نارضایتی عموم مردم شهرهای بزرگ و در نتیجه رای ندادن جمعیت این شهرها دارد. اما من معتقدم احمدی نژاد تنها یک عروسک خیمه شب بازی است که دست های پشت پرده بازیش می دهند. همانطور که خاتمی هم بود. به عقیده من اگر خاتمی 8 سال رئیس جمهور نبود و بازی اصلاحات را راه نمی انداخت نظام اسلامی تا اینجا دوام نمی آورد.

بهرنارنج

تمام که حتماَ می شود برادر. ما برای شروع شما را لینک می دهیم باشد که من بعد زود به زود سر بزنیم . رد پایتان را ببینیم خوشحال شویم.

آذر

برای ما هر لحظه. لحظه شروع است. هیچ وقت به پایان فکر نکن که نفس هر پایانی یعنی آغاز