سرش را جدا کنید

نگرانم.

این روزها یک صحنه تکراری و مشترک از فیلم‌های دوران کودکیمون مدام جلو چشمم رژه می‌رود. یک فرستاده از طرف نیروهای مخالف، همراه با یک پیام یا یک نامه به دربار پادشاه وارد می‌شد. پس از تعظیم و ادای احترام، نامه و پیام را به پادشاه می‌داد. پادشاه هم بعد از خواندن پیام، اخمی می‌کرد و می‌گفت: «سر این مردک را از تنش جدا کنید و به عنوان جواب پس بفرستید.»

این روزها که کوفی عنان مدام در حال پیام آوردن و بردن به دمشق است، می‌ترسم در یکی از این سفرها، این بشار اسد عصبانی شود و بگوید: «سر این مردک را از تنش جدا کنید و به عنوان جواب پس بفرستید.»

خیلی نگران کوفی عنان هستم. دست خودم نیست، نگرانی‌های کودک درونم است.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید