واقعا مرگ بر آمریکا

این محمود خان احمدی نژاد عجب اعتماد به نفسی دارد. می گویند غده "خود بیش بینی" یا همان "خود بزرگ بینی"اش زیادی فعالیت می کند. بعد از داستانهایی که از هاله نور و امام زمان (عج) گفت، حالا ادعا می کند که آمریکایی می خواستند او را در سفر اخیرش به عراق بربایند. اینکه محمود کوچولو به چه درد آمریکایی ها می خورده است و آیا اصلا به دردشان می خورده، حای بحث فراوان دارد اما یک نکته چند روزی است که ذهن من را آزار می دهد؛ اگر ادعای احمدی نژاد درست باشد واقعا باید به آمریکا لعنت و مرگ فرستاد. آخر ابرقدرتی که نتواند یک مرد 40 کیلویی را در سرزمین بحران زده عراق که اختیارش را نیز در دست دارد، برباید به درد لای جرز می خورد؟ من نمی دانم دزدیدن احمدی نژاد و همه دار و دسته اش، چقدر زحمت داشته که آنها نتوانستند، چنین کاری بکنند. این شکست و رسوایی بزرگ که به قول یاران رئیس کابینه نهم، نطق آمریکاییها را کور کرده است، نشان داد، آمریکا بر خلاف ادعاهایش اصلا به فکر مردم ایران نیست و عرضه هیچ کاری را ندارد.
البته باژ هم می گویم که این محمودخان ما، زیادی خودش را بزرگ می بیند، شنیدم در خانه اش آیینه محدب گذاشته تا صبح به صبح خودش را چند برابر اندازه واقعی اش ببیند.
او که عموما متوجه ابعاد خودش و تناسب این ابعاد با ادعایش نیست، چند روز قبل گفت که در رم می خواسته اند او را ترور کند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
آذر

می دونی محمود کوچولو آخه خیلی ناز داره. گاهی خودشو لوس می کنه!