شمارش معکوس

شمارش معکوس را آغاز کرده ام. یا می مانیم یا به کما می رویم. فعلا 150.

/ 1 نظر / 2 بازدید
آذر

ما هیچ وقت به کما نمی ریم و همیشه در حال احیا شدن هستیم. روز به روز حی و حاضر و زنده تر. زنده بودنی با بهترین کیفیت