من و نوروز ۸۶

روزنامه فعلا تعطيل است. داريم براي بعد از عيد برنامه‌ريزي مي‌كنيم. روزنامه بعد از تعطيلات خيلي خواندني خواهد بود.
امسال بايد از تعطيلات عيد به بهترين نحو ممكن استفاده كنم. البته اين را همه ما هر سال قبل از آغاز تعطيلات مي‌گوييم اما دو روز قبل از سيزده مي‌بينيم كه 15 روز تعطيلي را مفت باختيم.
مي‌خوام در اين مدت، دو تا كار تحقيقي را كه از سال قبل (84) مانده است را انجام دهم تا شايد بروم و نمره‌اش را از دكتر زاهدي بگيرم. روي پروپوزال هم كار كنم. امسال بايد از پايان‌نامه دفاع كنم و شر اين دوره كارشناسي‌ارشد مسخره و بي‌ارزش را از سر خودم باز كنم. مي‌خوام اگر مشكلي پيش نيايد و اون بالاسري هم نظري كند، دوباره كنكور بدهم.
كوهي مطلب و يادداشت و مصاحبه تنظيم نشده دارم كه مي‌خواهم در ايام نوروز تمامشان كنم. يك عالمه هم روزنامه و كتاب دارم كه بايد سروسامان بدهم. نشريه هم كه چند ماهي است، ‌افتاده يك گوشه و بايد در اين تعطيلات ترتيبش را بدهم.
از سال قبل يك برگ سياه در كارنامه‌ام مانده؛ قرار بود هر هفته يك كتاب بخوانم كه نخواندم. امسال مي‌خواهم خودم را جريمه كنم و هفته‌اي دو كتاب تمام كنم... ببينيم و تعريف كنيم.

/ 0 نظر / 2 بازدید