اسباب کشی

- خطر از بیخ گوشمان گذشت... جایتان خالی!
البته خطر می تواند عامل متمرکزتر و منظمتر شدن باشد. امیدوارم حالا که خطر از سرمان گذشته است، بر دستانمان تاثیر مثبت بگذارد.

- فقط ۹۵ تومان در جیبم مانده بود. فراموش کرده بودم پول بردارم.
مجبور شدم از آرژانتین تا فاطمی پیاده بیایم. خیلی سوزش داشت و البته دارد.
یکی از مشکلات بزرگ من در تهران تشخیص خیابانهای وزرا، بخارست، احمد قصیر و قائم مقام از یکدیگر است.

- امروز رفتم دانشگاه. دم در یک آدم لات و قلدر با باتوم ایستاده بود، به عنوان انتظامات. حالم را به هم زد. اگر قداره بسته بود و لنگ دور خودش پیچیده بود خیلی بیشتر بهش می آمد تا این باتوم مشکی و لباس آبی. کارشناسان آموزش هم مثل همیشه با بی خیالی هرچه تمامتر به سئوالاتم جواب دادند. این دو باعث شد تا با مدیر تحصیلات تکمیلی بحثم شود.
یک ساعت بعد آقای مدیر تحصیلات تکمیلی کوتاهی نکرد و در حالی که باید مشکل من را حل می کرد، گفت: من نمی توانم.
خدایا! چرا من باید در این دانشگاه آشغال درس بخوانم؟

- فردا و پس فردا اسباب کشی داریم؛ از فاطمی به ولیعصر.

/ 0 نظر / 2 بازدید