زندگی در همان لباس‌های کثيف گذشته

ای پسر کثيف...!
الان جمعه شب است و من هنوز نرفتم خانه. هنوز در حال زندگی کردن در همان لباس های هفته پيش هستم. امروز داوری نهايی جشنواره موضوعی نشريات دانشجويی بود و بزرگانی مثل فريدون صديقی، فريبرز بيات، دکتر کيمياگر، بهروز گرانپايه، منصور ضابطيان، حجت‌الله سپهوند، پارسانژاد، محمد آزرم برای داوری جشنواره نشريات و آثار آمدند خانه نشريات.
نتيجه‌های خوبی در آمد. يکی از نشريه‌ها که من خيلی دوستش دارم هم مقام اول بخش آسیب‌ها و مسايل اجتماعی را آورد... بگذريم چون نتايج محرمانه است تا چهارشنبه عصر که اختتاميه برگزار می‌شود.
فردا صبح بايد بروم پيش مهاون وزير فرهنگ و ارشاداسلامي، دکتر ايماني. می‌گويند: دکترای اقتصاد گردشگری دارد از دانشگاه منچستر انگلستان.

/ 0 نظر / 2 بازدید