هدیه تولد

واقعا دست همه دوستانی را که قصد دارند به مناسبت تولدم کتابهای زیر را برایم بخرند می فشارم (البته دوستان آقا، برای خانمها دست راستم را روی سینه می گذارم، لبخند می زنم و با لبخندی که سرشار از قدردانی است کمی خم می شوم و تشکر می کنم.)

- زنان در تکاپو، ناشر شیرازه
- زنان و تبعیض، ناشر گل آذین
- جامعه شناسی پست مدرنیسم، ناشر ققنوس
- درآمدری تاریخی بر نظریه اجتماعی، نشر آگاه
- روش شناسی علوم اجتماعی، نشر مرکز
- از جنبش تا نظریه اجتماعی – تاریخ دو قرن فمینیسم، ناشر شیرازه
- جنس دوم، نشر توس

/ 1 نظر / 3 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.