امروز...

قرار بر این بود که اگر قسمت به نبودن است، از امروز نباشیم اما خدا را شکر که همچنان هستیم و مانده ایم. به امید روزهای روشن پیش رو...
خدایا شکرت

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
آذر

ا ی ی ی ی که گفتی یعنی چه؟!!!! [سوال]

آذر

راست مي گيا. اعتراف مي كنم من اصلا يادم نبود. مثل محكوم به اعدام بي گناهي كه بهش خبر تبرعه شدن مي دن. احساس خوبيه. احساس روشن. آينده اي نه سياه و خاكستري بلكه رنگي سبز آبي و ... به هر حال بهت تبريك مي گم تو خيلي زحمت كشيدي. هر چند كه اصلش لطف و خواست خدا بوده.