لعنت بر اين حرفه

چگونه بنویسم و انتشار دهم آنچه را که می‌دانم دروغی بیش نیست؟
من به عنوان یک روزنامه‌نگار و عضوی از شورای سردبیری یک روزنامه چطور می‌توانم با انتشار اخبار دروغین و بزرگ‌شده‌ای که هیچ هدفی جز منحرف کردن ذهن مردم کشورم در آنها نیست، به خودم و شغلم افتخار کنم؟
جالب و صد البته تاسف‌بار این است که اگر بخواهم با آنها که سرنوشت این مملکت را به بازی گرفته‌اند، همراهی نکنم بیش و پیش از هر کس دیگری از سوی همکاران و دوستان خودم به غیرحرفه‌ای بودن متهم می‌شوم.
لعنت بر این حرفه که تو را مجبور می‌کند یاری‌رسان دروغگویان باشی تا همراه مردم صادق.

/ 1 نظر / 2 بازدید
Usef

به نظر من آدم یه گوشه ای بمیره بهتره تا اینکه یه عمر توی یه شغلی باشه که دوستش نداره و در ثانی نوعی خیانت تلقی میشه به مردم و هموطناش البته مژده اینکه خیلی از اون هموطنا خرهایی بیش نیستن پس بیخ خیالش