گم شده ای!

از تنهایی خسته می شوی...
می زنی بیرون...
دور می شوی و دور می شوی...
سوژه پیدا می کنی...
با سوژه درگیر می شوی...
سرت شلوغ می شود...
گیج می شوی...
گیر می کنی...
شب و روزت یکی می شود...
دلت برای تنهایی ات تنگ می شود!
دنبالش می گردی و می گردی...
اما...
باورت نمی شود...
تو گم شده ای!

/ 0 نظر / 2 بازدید