برای آنکه فرزندانمان دروغگو نشوند؛ باید دولتمردانی راستگو داشته باشیم

این حقیقت آرمانی را به نقل از مجبتی آوردم.

/ 0 نظر / 2 بازدید