کار

پسر به دستگاه عابر بانک اشاره کرد و پرسید: این دستگاه کار می‌کند؟

دختر که داشت پول "کارت به کارت" می‌کرد، گفت: آره

پرسید: خب، چه کار می‌کنه؟

/ 0 نظر / 24 بازدید