ای جوانی کجايی که ....

اصلا يادم نبود که دارم به سالروز تولدم نزديک می‌شوم؛ می‌دونستم در آذر متولد شده‌ام اما اصلا دقيق نشده بودم که کی ۱۹ام می‌شود تا اينکه دوست خوبی چهارشنبه شب بهم زنگ زد و تولدم را تبريک گفت... راستش اصلا تا پریروز نمی‌دانستم دقيقا چند سالم است؛ می‌دونستم حول و حوش ۲۳ و ۲۴ سالم است اما دقيق نمی‌دانستم چقدر از جوانی‌ام را گذروندم. خيلی مسخره است؛ نه؟ ..... از ۵۹ تا ۸۳ می‌شود ۲۴ سال .... ای جوانی کجايی که من احساست نکردم....

۲۵ سالگی هميشه در ذهن من تصوير ايامی را داشت که آدم بايد از جوانی‌اش نتيجه‌گيری کند و دست و پايش را برای جهيدن در ميانسالی جمع کند... اما من که هنوز جوانی نکرده‌ام... 

اصلا باورم نمی‌شود که من وارد ۲۵ سالگی شدم. شايد خنده‌دار باشد اما احساس يک پسر بچه ۱۴ساله را دارم... نمی‌دانم شايد اين احساس خوبی نباشد و باعث شود من بزرگ نشوم و بچه بمانم اما من هميشه از بزرگ بودن و بزرگی کردن بدم می‌آمده .... شايد همان بهتر باشد که من بچه بمانم.... نمی‌دانم؟

/ 0 نظر / 2 بازدید